MENU

Παρουσίαση προγραμματικών θέσεων Υποψήφιου Δημάρχου Στροβόλου

Κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι.

Ανταποκρινόμενος στο καθολικό αίτημα των συνδημοτών μου για ένα καλύτερο Δήμο, αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για τη Δημαρχία Στροβόλου, ώστε να συμβάλω ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση από τη θέση του Δημάρχου, σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο, με το προσωπικό και τις υπηρεσίες του Δήμου, με τα οργανωμένα σύνολα και με τους δημότες του Στροβόλου.

Στόχος μου είναι να δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο Στρόβολο.

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο Δήμος Στροβόλου έχει αναπτυχθεί ποσοτικά και ποιοτικά, έχει δημιουργήσει υποδομές, έχει εφαρμόσει διαδικασίες και έχει πετύχει πράγματα. Όμως, δεν μας αρκεί ο Δήμος Στροβόλου να είναι απλά «καλός». Ο Δήμος Στροβόλου πρέπει και μπορεί να γίνει καλύτερος, επειδή αυτό απαιτούν και αξίζουν οι Δημότες του.

Δυστυχώς, ο σημερινός Δήμαρχος αρκείται να διαχειρίζεται και να συντηρεί την υφιστάμενη κατάσταση. Όμως αυτό δεν αρκεί και δεν ικανοποίει στο Στρόβολο.

Ο Στρόβολος χρειάζεται νέα ηγεσία με όραμα, που να θέλει και να μπορεί να πετύχει περισσότερα, που να είναι σε θέση να σχεδιάσει και να δημιουργήσει τον Δήμο του μέλλοντος.

Ο Στρόβολος χρειάζεται νέο Δήμαρχο.

Ένα νέο Δήμαρχο, που θα κάνει το Στρόβολο καλύτερο. Ένα νέο Δήμαρχο που θα βελτιώσει το Δήμο μας ώστε να αξιοποιεί τις υποδομές του καλύτερα, να ανταποκρίνεται στους δημότες του γρηγορότερα, να αφουγκράζεται την κοινωνία περισσότερο και να χρεώνει τις υπηρεσίες του φθηνότερα. Ένα νέο Δήμαρχο που θα αναπτύξει το Στρόβολο ώστε να διαθέτει στρατηγικό προγραμματισμό, να καθορίζει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες, να λειτουργεί με βάση μετρήσιμους δείκτες απόδοσης και να αξιολογεί διαρκώς το σύνολο των δραστηριοτήτων του. Ένα νέο Δήμαρχο, που θα αναβαθμίσει το Δήμο μας ώστε να απορροφά περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους, να αξιοποιεί αποδοτικότερα τους εθνικούς πόρους και να επενδύει σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ένα νέο Δήμαρχο, που θα καταστήσει το Στρόβολο πρότυπο για την Κύπρο, που θα αναπτύξει καινοτόμες πρακτικές και θα εφαρμόσει πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, και που θα εδραιωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως ένας Δήμος που καταφέρνει συνεχώς να βελτιώνεται, να εκσυγχρονίζεται και να γίνεται καλύτερος.

Απευθύνομαι στο σύνολο των δημοτών του Στροβόλου, έτσι ώστε μέσα από την επαφή και τον διάλογο με την κοινωνία να διαμορφώσουμε ένα πλειοψηφικό ρεύμα που θα αποτελέσει την απαρχή για έναν καλύτερο Στρόβολο.

Ο Δήμος Στροβόλου χρειάζεται νέο Δήμαρχο.

Ο Δήμος Στροβόλου μπορεί και πρέπει να γίνει καλύτερος και έθεσα υποψηφιότητα για τη Δημαρχία επειδή πιστεύω ότι μπορώ να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας εποικοδομητικά και αποτελεσματικά.

Κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι.

Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο σήμερα να συζητήσουμε στη βάση συγκεκριμένων θέσεων και συγκεκριμένων προτάσεων. Τα εύηχα συνθήματα και τα μεγάλα λόγια είναι χρήσιμα μόνο για εκείνους που δεν έχουν να πουν τίποτα. Δεν θέλω να σας κουράσω παρουσιάζοντας αναλυτικά τις προγραμματικές μου θέσεις, οι οποίες εξάλλου καταγράφονται στο προεκλογικό έντυπο που έχετε όλοι στη διάθεσή σας. Αλλά θέλω να επικεντρωθώ σε ανοικτά ζητήματα και σημαντικά ερωτήματα που απασχολούν όλους μας ως Δημότες Στροβόλου και έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων, με την εξυπηρέτησή, με την ασφάλεια και την καθαριότητα, με το χρόνο έκδοσης αδειών οικοδομής και με τα τέλη σκυβάλων στους συνταξιούχους.

 

 1. Είμαστε ευχαριστημένοι από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων από τον Δήμο μας;
  Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων μπορεί να βελτιωθεί μέσω της δημιουργίας μονάδας στρατηγικού προγραμματισμού στη Δημοτική Υπηρεσία, της εξειδικευμένης εκπαίδευσης του προσωπικού, του καθορισμού συγκεκριμένων στόχων, του εκσυγχρονισμού του μοντέλου προϋπολογισμού ώστε να συνάδει με τη νέα νομοθεσία και της ανάπτυξης στενών συνεργασιών με αρμόδια ιδρύματα και οργανισμούς. Η αναβάθμιση της αξιοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία του Δήμου και συνάμα είναι εφικτή με πολύ απλούς τρόπους, εφόσον υπάρχει η απαραίτητη διάθεση.
 2. Είμαστε ευχαριστημένοι με την εξυπηρέτησή μας από τον Δήμο μας;
  Η ποιότητα εξυπηρέτησης των Δημοτών από τις Υπηρεσίες του Δήμου Στροβόλου μπορεί να αναβαθμιστεί μέσω της εισαγωγής σύγχρονων μεθόδων δημόσιας διοίκησης, της καλύτερης οργάνωσης του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού, της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, της εισαγωγής νέων διαδικασιών εξυπηρέτησης του κοινού και της αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Δημότες. Η αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των Δημοτών αποτελεί μια επένδυση υψηλής προστιθέμενης αξίας, για την προώθηση της οποία χρειάζεται σαφής πολιτική βούληση.
 3. Είμαστε ευχαριστημένοι με την ασφάλεια και την καθαριότητα στον Δήμο μας;
  Η ασφάλεια και η καθαριότητα των δημόσιων χώρων του Δήμου Στροβόλου μπορεί να αναβαθμιστεί μέσω της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών καθαριότητας, της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών πρασίνου, της εισαγωγής προτύπων ποιότητας, της υιοθέτησης διεθνών κριτηρίων, της καλύτερης συνεργασίας με τους αστυνομικούς της γειτονιάς, της βελτίωσης των κριτηρίων φύλαξης των δημόσιων χώρων, του καλύτερου φωτισμού των πάρκων και της διαρκούς αξιολόγησης με δομημένες διαδικασίες. Η αναβάθμιση της ασφάλειας και της καθαριότητας στον Στρόβολο είναι απαραίτητη και ταυτόχρονα εφικτή, αλλά χρειάζεται αποφασιστικότητα για να επιτευχθεί.
 4. Είμαστε ευχαριστημένοι με το χρόνο έκδοσης αδειών οικοδομής από τον Δήμο μας;
  Ο χρόνος έκδοσης αδειών οικοδομής μπορεί να μειωθεί μέσω της καλύτερης αξιοποίησης της τεχνολογίας, της θεσμοθέτησης συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, της ενίσχυσης των αρμόδιων υπηρεσιών, της εισαγωγής σύγχρονων διαδικασιών, της σαφούς στοχοθεσίας και της πλήρους αξιοποίησης του ρόλου του Δήμου ως πολεοδομικής αρχής. Η επιτάχυνση του χρόνου έκδοσης αδειών οικοδομής είναι εφικτός στόχος που μπορεί να επιτευχθεί με απλές και ρεαλιστικές ενέργειες, νοουμένου ότι υπάρχει ξεκάθαρη θέληση από την ηγεσία.
 5. Είμαστε ευχαριστημένοι με την αύξηση στα τέλη σκυβάλων στους συνταξιούχους από τον Δήμο μας;
  Η σημερινή ηγεσία του Δήμου Στροβόλου κατέθεσε πρόταση αύξησης των τελών σκυβάλων για τους συνταξιούχους, την οποία μετά από δικές μας ενέργειες απέσυρε και αντικατέστησε με πρόταση μείωσης των τελών σκυβάλων για τους συνταξιούχους. Δηλαδή, πρώτα λειτούργησε με αναλγησία και μετά λειτούργησε με λαϊκισμό. Αυτές οι παλινδρομήσεις δεν χαρακτηρίζονται ούτε από κοινωνική ευαισθησία, ούτε από ορθολογική σοβαρότητα. Τα τέλη σκυβάλων πρέπει να επανεξεταστούν συνολικά για όλους, έτσι ώστε να μειωθούν για όλους, και κυρίως για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων είναι οι συνταξιούχοι.

Κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι.

Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τον Δήμο μας. Δεν μηδενίζουμε και δεν ισοπεδώνουμε τίποτα και κανέναν. Αλλά πιστεύουμε ότι μας αξίζει ένας καλύτερος Δήμος, που να αξιοποιεί τους πόρους του καλύτερα, που να εξυπηρετεί τους δημότες του ποιοτικότερα, που να διεκπεραιώνει τις εργασίες του ταχύτερα, που να σέβεται τους Στροβολιώτες περισσότερο, που να έχει χαρακτήρα, που να έχει όραμα, που να βελτιώνεται διαρκώς και ασταμάτητα.

Και επειδή αυτός είναι ο Δήμος που θέλουμε, δίνουμε τη μάχη των επικείμενων εκλογών με στοχοπροσήλωση και αποφασιστικότητα, με υπομονή και επιμονή, επειδή είμαστε έτοιμοι, επειδή θέλουμε και επειδή μπορούμε να κάνουμε τον Δήμο μας καλύτερο.

Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια και για την υποστήριξη, σας ευχαριστώ όλους για την αποψινή παρουσία σας, αλλά ιδιαίτερα σας ευχαριστώ για την συνέχιση των προσπαθειών σας για τη νίκη μας κατά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Μαζί θα κερδίσουμε τις εκλογές και μαζί θα κάνουμε τον Δήμο μας καλύτερο.
Σας ευχαριστώ.

Ομιλία του Υποψήφιου Δημάρχου
10 Νοεμβρίου 2016